MIMI 0-1 rok

Náhled klientské karty

 • Časová organizace zdravotní péče o vaše dítě dle vašich požadavků a možností;
 • Zajištění péče o vaše dítě u špičkových praktických i odborných lékařů ve všech medicínských oborech;
 • Časová organizace plánovaných výkonů s nutností hospitalizace v kvalitních zdravotnických zařízeních v ČR;
 • Konzultace s vaším lékařem v případě neplánované hospitalizace v nesmluvním zařízení;
 • Nonstop klientská linka pro zajištění zdravotní péče o vaše dítě, pro konzultaci nebo lékařskou pomoc;
 • Přístup rodičů do zdravotnické dokumentace dítěte přes zabezpečený webový portál;
 • Zamezení duplicitním vyšetřením, s výsledky budeme pracovat;
 • Hlídání termínů vyšetření a prohlídek, systém upozornění rodiče na smluvený termín textovou zprávou nebo e-mailem;
 • V rámci měsíčního paušálu je zajištěna prevence:
  • Vstupní komplexní lékařské vyšetření;
  • 9x ročně komplexní preventivní prohlídka;
  • Zajištění povinného očkování a zdarma nadstandardního očkování:
   • Proti dávivému kašli, tetanu, záškrtu, hemofilové invazivní infekci, hepatitidě B, dětské obrně;
   • Proti rotavirovým infekcím;
   • Proti pneumokokovým infekcím.
 • Výhody a slevy ve smluvních zdravotnických zařízeních;
 • Slevy a výhody u našich obchodních partnerů;
 • V případě potřeby zajištění doprovodu
 

some partners: