Co je privátní zdravotní péče Moravian Premium Care

Nejste na to sami. Je tu program privátní zdravotní péče Moravian Premium Care, který konsoliduje informace o Vašem zdravotním stavu napříč odbornostmi a na jejich základě řídí zdravotní péči o Vás. Naši internisté posuzují výsledky vyšetření napříč odbornostmi a posuzují souvislosti.
Unikátní cross-disciplinary system.

Zdravotní péče vychází z informací vstupní nadstandardní preventivní prohlídky šité na míru, z informací historicky plynoucích ze zdravotní dokumentace a z informací v průběhu využívání služeb Programu MPCare. Všechny si je s Vaším souhlasem Program sám vyžádá.
Nemusíte se o nic starat.

Program má za cíl udržet Vás v nejlepší kondici, ne Vám jen pomáhat, až když máte zdravotní problém.
Vaše zdraví je pod kontrolou. 

Zdravotní informace jsou centralizovány ve Vaší elektronické kartě. Lékař sítě MPCare, který Vás ošetřuje, k nim má přístup pod svým heslem. Může tedy pracovat s komplexními informacemi o Vás, ne jen s těmi, které souvisejí s jeho odborností, anebo které mu sdělíte Vy sám. 
Už nemusíte mít obavu, že lékař o Vás něco neví.

Péče o Vás je organizovaná tak, aby byl optimalizován počet Vašich návštěv lékaře a vyšetření a byl minimalizován čas strávený v čekárně. Jedním z příkladů je situace, kdy nejdříve provedeme lékařem navržené odběry na Vašem pracovišti či jiném místě, které si určíte, a teprve s výsledky absolvujete vyšetření u lékaře. Ušetříte tímto jednu návštěvu. K lékaři jste navíc objednán na konkrétní hodinu po domluvě.
Můžete se místo neefektivně stráveného času věnovat své rodině nebo zálibám.

Na lince 800 117 717 je Vám neustále k dispozici zdravotní sestra klientského centra, se kterou můžete konzultovat veškeré své zdravotní problémy, a která také péči o Vás u lékařů organizuje.
Již nemusíte přemýšlet nad tím, jak svůj problém vyřešit.

Lékaři naší sítě jsou jen špičkoví odborníci v regionu Ostrava, Brno a Praha. Zdravotní péče je zajištěna ve vybraných ambulancích, na vybraných klinikách a pracovištích zdravotních zařízení.
Již nemusíte přemýšlet nad tím, jak se dostat do těch nejlepších rukou.

 

Moravian Premium Care je, když…

… se nechcete spokojit jen se systémem, který nabízí veřejné zdravotní pojištění. 

… chcete víc než nadstandard.

… nechcete být sami na své zdravotní problémy.


some partners: